Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Dawe wa twese'

Archives de Tag: Dawe wa twese

IDOMINIKA YA 17 YO MU MWAKA (Umwaka C)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Amamuko : 18, 20-32

(Ibrahimu aserukira abanyasodoma ku Mana)

AbrahamPleadsForSodomAbo bagabo batatu barahaguruka, baragenda, bafata inzira ija i Sodoma, Ibrahimu arabaherekeza. Umukama avuga ati : « Induru y’abidogera Sodoma na Gomora yakoze kw’ijuru ; ibicumuro vyabo vyerenze ihaniro. Ndamanutse nje kuraba ko ivyo babitwarira ari ivy’ukuri. Ni vyaba atari vyo, na ho nyene ndabimenye. » Nya bantu bava hano baja i Sodoma, Ibrahimu na we yari agihagaze imbere y’Umukama. Araheza amubaza ati : « Mbega, ugomba kujaniranya intungane n’umubisha ? Kumbure mu gisagara harimwo intungane zishika mirongo itanu. Na bo urabatikiza ? » Mbe uhasanze nk’abo mirongo itanu, igisagara cose ntiwokigirira ikigongwe kubera bo ? Eka data, ntiwogira gurtyo ! Intungane ntiyorabwa nk’umucumuzi : ntirikabe ! Nyen’intahe kw’isi yose, ni we atokurikiza ubutungane ? »
Umukama aramwishura ati : « Nsanze abantu b’intungane mirongo itanu mu bantu ba Sodoma, noca ngirira ikigongwe igisagara cose kubera abo. » Ibrahimu ntiyashirwa, asubizayo ati : « Ariko ndubahuka, jewe mvugisha Umukama, kandi ndi ivu, ndi umunyota. » Ati : « Kumbure muri abo mirongo itanu (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :