Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Idominika ya 1 yo mu Karema Umwaka A'

Archives de Tag: Idominika ya 1 yo mu Karema Umwaka A

IDOMINIKA YA 1 YO MU KAREMA (Umwaka A)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Amamuko 2, 7-9 ; 3, 1-7

Irema n’igicumuro c’abantu ba mbere

Umukama amaze kurema ibiri kw’isi vyose, araheza ahingura umuntu mw’ibumba, hanyuma ahuhira mu mazuru yiwe impemu z’ubuzima, nya muntu aca aba muzima. Umukama Imana atera umurima ahantu hitwa Edeni, mu buseruko bw’izuba, araheza ahashira umuntu yari yahinguye. Umukama Imana arameza kw’isi ubwoko bwose bw’ibiti biryoheye ijisho kandi bifise ivyamwa biryoshe, hagati na hagati hari igiti c’ubuzima n’igiti kimenyesha iciza n’ikibi.

Inzoka ni yo yarusha ubwenge ibikoko vyose vyo mw’ishamba Umukama Imana yari yaremye. Iraheza ibwira umukenyezi iti : « Nankana Imana yagize ngo ntimuze murye ivyamwa vyamuwe ku biti vyose biri mu murima ? » Nya mukenyezi yishura ati : « Turashobora kurya ivyamwa vy’ibiti biri mu murima, mugabo ivyamwa bizova ku giti kiri hagati na hagati y’umurima, (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :