Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Idominika ya 6'

Archives de Tag: Idominika ya 6

Idominika ya 6 yo mu mwaka A.

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca Mwene Siraki ( 15, 15-20)

Nta n’umwe Umukama yarekuriye kuba umuyobe

Ubishatse urazigama amabwirizwa,
kugira ukwemera biva ku gushaka.
Yagushize imbere umuriro n’amazi,
niwagira ico ushimye uraramvura ukuboko kwawe.
Imbere y’abantu hari ubuzima n’urupfu,
uwuzogira ico ashimye ni co azohabwa.
Nkako, ubwitonzi bw’Umukama ni bwinshi,
arakomeye kandi ari n’ububasha, akabona vyose.
Yerekeza amaso yiwe ku bamwubaha,
kandi arazi igikorwa cose c’umuntu.
Nta n’umwe yategetse kuba umubisha
kandi  nta n’umwe yahaye uburenganzira bwo (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :