Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Inabukwe wa Simoni'

Archives de Tag: Inabukwe wa Simoni

Indwi ya 22 yo mu mwaka. Ku wa gatatu. (Années paires)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mw’Ikete rya mbere Umutumwa Pawulo yandikive Abanyakorenti (3, 1-9a)

Benewacu,
Nanje sinashoboye kuganira namwe nk’uko baganira n’abantu bagenzwa na Mutima, ariko nk’uko baganira n’abakiganzwa na kamere yabo y’abantu kandi nk’uko baganira n’abakiri abana b’inzoya muri Kristu. Ivyo nabáhāye ni amata y’ukunywa, si ivyokurya bigumye, kuko mutari bwabishobore ; kandi n’ubu ntimurabishobora, kuko mukiganzwa na kamere yanyu y’abantu.

Mbega, igihe ishari n’imitongano bikiri muri mwebwe, ntimuganzwa se n’iyo kamere nyene, canke ntimwigenza nk’abantu ? Harya umwe avuga ngo : « Jewe ndi uwa Pawulo », uwundi ngo : « Jewe ndi uwa Apolo », ntimwigenza nk’abantu, se?

None se, Apolo ni umuki ? Pawulo na we ni umuki ? Abo ni abakozi batumwe kubashikiriza ukwemera nk’uko umwe wese muri bo yabihawe n’Umukama. Jewe nabivye imbuto, Apolo arazivomera ; ariko Imana ni yo yazimejeje. Niho rero uwuzibiba n’uwuzivomera ata co bamaze, atari Imana izimeza. Uwuzibiba n’uwuzivomera bagira umwe,ariko umwe wese azoronka impembo ikwiranye n’igikorwa ciwe. Nka ko nyene, turi abakozi bakorana n’Imana ; namwe muri umurima w’Imana, kandi mukaba inyubakwa y’Imana.

IZABURI 32 (33) 12-13, 14-15, 20-21

Icit. : Hahiriwe intara y’Imana !

Hahiriwe intara yamwironkeyeko Imana, (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :